Choď na obsah Choď na menu
 


Krvná skupina človeka

23. 10. 2009

Psychologická charakteristika podľa krvnej skupiny/ Otestujte sa - ste naozaj takí?

Skupina A : Ľudia s touto krvnou skupinou môžu už v detstve pôsobiť dospelým dojmom. Sú to introvert vyznačujúci sa túžbou po dokonalosti v každej činnosti, majú nadpriemerné ambície a sú nesmierne opatrní. Charakterizuje ich pokoj, dôkladnosť, trpezlivosť a rezervovanosť- Neznášajú improvizácie, nič bezmyšlienkovité, senzačné, chaotické a nedbanlivé. Nemohli by žiť v nemanželskom zväzku, neznášajú neporiadok, nezodpovedný vzťah k peniazom a nie zriedkavo bývajú lakomí. Zostávajú za štítom svojej príjemnej, ale vždy opatrnej povahy a istého konvencionalizmu. Múr, ktorý postavili medzi seba a ostatných možno len ťažko prekonať. Sú nesmelí, diskrétni, mávajú veľa predsudkov, či priamo komplexov. Bližšie vzťahy nadväzujú len ťažko

Skupina AB: Je to vzácna skupina a mávajú ju ľudia subtílni, citliví a skromní, obdarení diplomaciou a spoločenským šarmom. Majú sklon k metafyzike, čo je často ich dominantným znakom. Riadia sa obyčajne intuíciu, ktorá ich nesklame. Túto krvnú skupinu majú často jasnovidci, vizionári a médiá. Ich smolou je nerozhodnosť, často sa dajú odradiť od svojho rozhodnutia. chýba im odvaha a energia. Nie je ťažké s nimi manipulovať, ak sa chcú veľmi vzoprieť, obyčajne zničia sami seba. Často sa u nich prejaví sklon k alkoholizmu a k drogám.0 Sú to romantici a rojkovia. Dokážu zapojiť svoju zmyselnosť do kozmického rytmu rozkoše.

Skupina B: Ide o veľmi zložité osobnosti s nevyrovnanými emocionálnymi stavmi, ktoré spôsobujú problémy nielen im, ale aj ich okoliu. Majú sklon k silnému individualizmu a nezávislosti, čo niekedy prechádza až do excentrizmu. Neznášajú rutinu, pedantnosť, obmedzovanie, donucovanie. Neradi však porušujú tradičné zvyky a obyčaje. Sú energickí, originálni, majú bystrý úsudok a veľkú predstavivosť. Často bývajú impulzívni, majú sklon k riskovaniu a dokážu všetko vsadiť na jednu kartu. Občas vnucujú svoje názory druhým, radi vedú a rozhodujú, často majú tendenciu druhých podceňovať. Ich zväzky nebývajú trvalé, ale sú obyčajne fascinujúce a rafinované. Vyznačujú sa zmyselnosťou a niekedy v nej nájdu zmysel života.

Skupina 0: Ľudia s touto krvnou skupinou venujú väčšinu energie k nekompromisnému plneniu cieľov, ktoré si stanovili. Optimizmus, úprimnosť a odvaha sú vlastnosti, ktoré im pomáhajú bez väčších problémov nepríjemné situácie. Majú veľký zmysel pre cit a spravodlivosť. Jednajú vždy priamo. Pocit zodpovednosti, túžba ovládať iných a organizačný talent im umožňuje presadiť sa v zamestnaní i v medziľudských vzťahoch. Neznášajú jedinú vec – neveru. Láska zohráva v ich živote významnú úlohu. Nulkári sú nezničiteľní a svieži do vysokého veku. Len veľmi neradi sa rozchádzajú a rozvádzajú. Len monotónnosť ich môže priviesť k nevere.

Zaznamenala kb