Choď na obsah Choď na menu
 


Čipovanie 2

11. 11. 2009

 

Zjavenie 6 kapitola, 5 a 6 verš. Nemôžu ani kúpiť, ani predať, pretože nemajú diabolské znamenie na svojom čele, ani na svojej ruke./Zjavenie 13 kapitola 16 až 18.

 

 

 

 

Obrázok

 

 

 

Biblický výklad:

Jméno Šelmy nebo číslice jejího jména dle Zjevení 13,17, které bude umístěno na čelo či pravou ruku ČLOVĚKA za účelem toho, aby díky tomu dotyčný mohl kupovat a prodávat a bez čehož by žádný člověk nemohl kupovat a prodávat (tedy ani nakupovat potraviny), bude tím antikristovským cejchem a kdo ho přijme, ten spáchá neodpustitelný hřích dle Zjevení 14,9-13.

 

Hlavní šelma-Antikrist bude mít k dispozici pomocnou-druhou šelmu. Tou má být falešný prorok, přestavitel Kristu nevěrné církevní instituce. Tento falešný prorok bude obdařen zázračnými charizmaty, pomocí nichž svede i mnohé křesťany. Pravděpodobně především na něj a jeho pomocníky lze vztáhnout slova Ježíše Krista v Evangeliu sv. Matouše, 7. kapitole, následujících verších:

15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

21 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

22 Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´

23 A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´

Nyní o druhé šelmě text ze Zjevení sv. Jana, 13. kapitoly, následujících veršů:

 

11 Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

12 Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

13 A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

14 Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu (obraz) té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.

15 Je jí dáno, aby do sochy (obrazu) té šelmy vdechla život, takže ta socha (ten obraz) mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

16 A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18 To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Jak skončí totalitní 42 měsíční nadvláda hlavní šelmy-Antikrista a pomocné šelmy-falešného proroka?

Zjevení sv. Jana, 19. kapitola, následující verše:

19 A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. (Poznámka: Jezdcem je dle kontextu Kristus.)

20 Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.

21 Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.

Jak vypadá ta první šelma-Antikrist:

Zjevení sv. Jana, 13. kapitola, následující verše:

 

1 Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.

2 Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.

3 Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;

4 klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"

5 A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

6 A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.

7 A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

8 budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

9 Kdo má uši, slyš!

10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.

2 Tesalonickým 2. kapitola, následující verše:

3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože (den Páně-viz verš 2.) nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4 Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.

5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?

6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.

7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.

8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem.

9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky

10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.

11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.

12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Proto voláme a daleko více budou volat Ti věrní křesťané, žijící a trpící v době vlády Antikrista a jeho spoluvládce falešního proroka: Amen, přijď, Pane Ježíši!

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

NIKDY!!!

(mel, 14. 2. 2012 23:18)

Ked je nieco povinne nemoze to byt dobre.Ludia by mali mat pravo nato aby sa rozhodli co je pre nich dobre.Nedavno ma rozculilo povinne cipovanie psov,pisu kolko to ma vyhod a v skutocnosti sa len lepsie bude kontrolovat vyber dani.Kto da ocipovat psa ako clovek skoncil.Bude kontrolovani este viac ako je teraz(vselijake karty,osobne udaje,fotky,kamery v meste na kazdom kroku).Nikdy ma neprinutia k tomu aby som take nieco spravila,hambila by som sa strasne pred sebou.Mor ty a vol nebyt ako byt otrokom!!!