Choď na obsah Choď na menu
 


Ilumináti

10. 11. 2009

 

 

 

Templári, Slobodomurári, Ilumináti, NWO (minulosť a súčasnosť)

 

 

Bratia a majstri templárski, ktorí všade prenikali a bohatli zlatom, striebrom i vôbec majetkom, no ktorí si aj vznešene počínali, kde ste, čo sa s vami stalo?

Začiatok mystických povestí tohto agresívneho hnutia, ktoré sa prenieslo až do dnešných čias vo forme úsilia o svetovládu, nájdeme v príbehu murárskeho majstra Hírama, staviteľa Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. Jeho tajomné zavraždenie dalo podnet na konštituovanie mystický-pomstiteľského učenia, ktoré prebrali ako základ rády križiakov. Ich politické postavenie im predurčilo uzatvorenie do mníšskeho militantného systému s princípmi postupného zasväcovania, s ezoterikou, symbolikou i stupňami poznania. (Mnohé, i keď skreslené, insígnie pretrvali dodnes.) Iná vetva tradície nadväzuje na osud templárskeho veľmajstra Jacques de Molay. Úžasná moc rádov bola tŕňom v oku Filipa Pekného. Manipuláciou pápeža Klimenta V. sa mu podarilo presadiť zatýkanie členov rádu dňa 13.10.1307 a tým jeho absolútne zdecimovanie. Molay bol 7 rokov väznený a mučený, bez možností obhajoby, a nakoniec dňa 18.3.1314 upálený. Takto vznikla legenda a mučeník. Opäť pomstiteľská téza. A že sa ujala, dokazuje napr. poprava Ludovíta XVI., keď po jeho sťatí gilotínou vyskočil na popravisko neznámy muž a vykríkol: Konečne si pomstený, Jacques de Molay!

Po Beaujeouvi rád neprestal existovať ani na okamžik, a my vieme, že od Aumonta až po naše dni nebola reťaz veľmajstrov ani raz prerušená, pretože však hodina ešte neudrela a čas nenastal, meno a sídlo veľmajstrov a ich hodnostárov, ktorí rád vedú a jeho vznešenú činnosť riadia, zostáva tajomstvom, ku ktorému majú prístup iba osoby zasvätené inak je udržované v nepreniknuteľnej tajnosti.

Rukopis z roku 1760, podľa G. A. Schiffmanna

V roku 1376 sa vynára pojem Freemason, neskôr prekladaný ako slobodomurár. K boomu murárov dochádza po veľkom požiari Londýna, keď sú sem pozvané murárske cechy z celej Európy. Zachovávajú si svoju uzavretú štruktúru, ale do ich predstavenstva sa dostávajú aj členovia mimo profesie, väčšinou intelektuálneho zamerania. Atmosféra rádovej príslušnosti, mystického nádychu, symboliky a opozičníctva podporuje dňa 24.6.1717 vznik prvej Veľkej Lóže na svete. Slobodomurárstvo sa skoro rozširuje do Francúzska a ostatnej Európy. Spolu s jeho rozmachom vznikajú striktné, vyššie rytierske stupne zasvätenia. Slobodomurári vystupujú ako uzavreté spoločnosti, so zvláštnou sústavou mravouky, zahalenej alegóriami a vyjadrenej symbolmi. Pod ich krídla sa hrnie intelektuálna elita, priťahovaná nezvyčajnosťou formy poznávania aj symbolických obradov. Už teraz sa osvedčuje pocit výlučnosti a prirodzená ľudská zvedavosť, ako jeden z najlepších prostriedkov na získavanie a úplné manipulovanie ľudí. Presne takto postupujú dodnes! Cieľom je svetový štát, s lákavým klamstvom úplného mieru. Ak bude existovať len jeden štát, nemá proti komu bojovať! Podľa ľudského myslenia stavajú slobodomurári ľudský chrám humanity, ktorý však vedie k deizmu, ani k ateizmu, ani k teizmu. Môže byť čímkoľvek, pretože Veľký stvoriteľ(architekt) Vesmíru nebol nikdy presnejšie definovaný. Môže to byť aj Satan. Už v roku 1717 dostáva slobodomurárstvo agresívne protikresťanský základ učením Jamesa Andersona, inak protestantského kňaza. Ale takáto militantná, vnútorne výborne organizovaná, spoločnosť si priam koledovala o zneužitie na mocenské záujmy úzkej skupiny ľudí. Zlom nastáva v roku 1781, keď na wilhelmbadenskom kongrese, usporiadanom veľmajstrom nemeckého slobodomurárstva, brunšvickým vojvodom Ferdinandom, došlo k splynutiu slobodomurárstva s Iluminátmi.

Ilumináti

"Knieža temnôt je gavalier." (Shakespeare, Kraľ Lear)

Rád iluminátov založil 1.5. 1776 (obľúbený sviatok a jeho oslavy-podobnosť vôbec nie náhodná) Dr. Adam Weishaupt, profesor katolíckeho cirkevného práva na univerzite v Ingolstadte. Weishaupt neskôr konvertoval ku katolicizmu, odklonil sa od svojho jezuitského rádu a založil vlastnú organizáciu. Po jej zákaze v r. 1786 oficiálne rozpustili a prešiel do ilegality. Toto všetko sa dialo na príkaz a z finančných prostriedkov francúzskej vetvy rodiny Rothschildovcov. Potrebovali Weishaupta na inováciu Protokolov sionských Mudrcov. Svetovláda, vytvorenie moderných otrokov, peniaze, manipulácia nie davov, ale celých národov. To je ich cieľom do dnes. Ako na to? Použiť peňažné a sexuálne úplatkárstva na dosiahnutie kontroly ľudí na vysokých miestach rôznych stupňov všetkých vlád a v iných oblastiach tohto úsilia. Ilumináti a fakulty univerzít majú kultivovať študentov, obdarených výnimočnými duševnými schopnosťami a patriacich do lepších rodín, v medzinárodných záujmoch a odporučiť ich na zvláštnu výchovu k internacionalizmu. Všetkých vplyvných ľudí a študentov s extra výchovou použiť ako agentov. Získať kontrolu nad všetkými masovokomunikačnými a oznamovacími prostriedkami na vytváranie názorov más. Na každej vojne sa dá okrem iného veľmi dobre zarobiť a ovplyvňovaním proti sebe stojacich táborov je možné vytvoriť fakticky ľubovoľný politický model. Jedna vetva Rothschildovcov financovala Napoleona a iná Veľkú Britániu, Nemecko a ostatnú opozíciu. Po skončení napoleonských vojen očakávali Rothschildovci, ako skutoční vodcovia Iluminátov, že európske národy sú také zdecimované a u nich zadlžené, že bez väčších problémov sa im podarí realizovať ich zámer s vytvorením základov spoločenstva štátov, pod ich výlučným vplyvom. (Paralela s Európskym spoločenstvom EU je smutnou skutočnosťou!) Ruský cár ale odhalil neveľmi zakrývané zámery Iluminátov a rokovania na Viedenskom kongrese úplne znemožnil. Vtedajšia hlava rodu, Nathan Rothschild, rozzúrene prisahal, že on alebo jeho potomkovia zničia cára aj s celou jeho rodinou. Jeho potomkom sa to v roku 1917 podarilo naozaj dôkladne. (K vzniku komunizmu sa ešte vrátime.)

V politike sa nič nedeje náhodou. Keď sa niečo stane, môžeme si byť istí, že to bolo týmto spôsobom aj naplánované. (F.D.Roosvelt) (rozpad Česko-Slovenska vojna v Juhoslávii atď.) Pripravovať a financovať vojny je jedna z metód, ktoré s istotou prinášajú veľa peňazí. Američan Garry Allen píše, že zatiaľ čo tvorili vládne obligácie základný kameň medzinárodného bankového impéria, bolo v ich záujme udržiavať v náležitej výške vládne dlžoby. Čím vyšší dlh, tým vyššie dlžoby. Medzi medzinárodnými bankármi nebolo žiadnou nezvyčajnou praxou financovať obidve strany najkrvavejších vojenských konfliktov. Ako príklad: počas občianskej vojny (Sever proti Juhu) sever financoval Rothschildov americký agent August Belmont, americký juh Erlangersovci, príbuzní Rothschildovcov. Tomuto druhu športu sa rothschildovskí Ilumináti začali venovať systematicky od konca 1.sv. vojny, ich veľkého úspechu. V USA založili Radu pre zahraničné vzťahy (Council of Foreign Relations) CFR. Podobné inštitúcie vytvorili aj v iných krajinách. Napr. Veľká Británia má Britský ústav medzinárodných zaležitostí (British Institute of Internacional Affairs.) Vplyv slobodomurárov-Rothschildovcov- Iluminátov je stále širší. Aj keď revolúcie a vojny sú užitočné pre medzinárodných bankárov, aby získali a zväčšili kontrolu nad vládami, skutočnými kľúčmi pre takúto kontrolu sú vždy financie. Ten, kto dáva úver, má možnosť uprednostňovať privilégia vládnucich monopolov. Vlády, hľadajúce peniaze, prepožičiavajú monopolom štátne bankovníctvo a pôdne bohatstvo, koncesie na ťažbu ropy a na dopravu. Medzi medzinárodnými finančníkmi je najviac žiadaným monopolom celková kontrola nad kapitálom jedného národa. V kontrole kapitálu leží kľúč k moci Iluminátov. Spomeňme len dve udalosti histórie: etablovanie komunizmu v Rusku a nastolenie Hitlera.

Rozhovor v rodine Marxovcov

 Vo vedľajšom dome je zakopaný poklad. Poď, vykopeme ho! Ale, veď vedľa žiaden dom nestojí?! To nič, my si ho vymyslíme.“

V roku 1829 prebehla v New Yorku séria prednášok anglickej iluminátky Frances Fanny Wrightovej. Načúvajúci Ilumináti sa dozvedeli, že svetové iluminátstvo organizuje zjednotenie nihilistických a ateistických skupín so všetkými podvratnými skupinami v medzinárodnom hnutí/mafia/, ktoré bude známe ako komunizmus. (Vtedy mal Karolko Marxových 11 a Béďo Engelsových 9 rokov.) Keď sa pýtali prezidenta Busha, čo si predstavuje pod Novým svetovým poriadkom (New World Order), odpovedal: What we say, goes! Čo povieme, to sa stane!

Intelektuál menom Mordechaj Marx Lévi, alias Karl Marx, poverila roku 1847 skupina Liga človeka, aby napísal Manifest komunizmu, ako demagogické vnadidlo pre masy. Marx hral v celej veci podriadenú úlohu, bol pešiakom v hre, ktorú hrali mocní za kulisami. Marx modernizoval revolucionizujúce plány a princípy Dr. Adama Weishaupta, zakladateľa Iluminátov. (Podľa Des Griffin: Wer regiert das Welt?) Základy VOSR, financovanej iluminátmi v roku 1917, boli dané komunistickým manifestom. Rusko sa stalo pokusným územím pre socialistické experimenty (komunistické zverstvá), ktoré odmietali uskutočňovať v západných krajinách. Ilumináti vedeli, že vytvorením dvoch polarít bude manipulácia najjednoduchšia. Zároveň s Manifestom, písaným v Soho (takže tam nevznikol len punk a skinheads), vo Frankfurte Karl Ritter písal antitézu. Po jeho smrti prácu dokončil Friedrich Nietzsche. Takýto ideologický základ umožňoval neustále dráždenie a podnecovanie rozporov v obidvoch táboroch. Tak vznikli dva politické mocenské bloky Východ a Západ. Experiment sa vydaril. (Pfeifer, Heinz: Bruder des Schattens) Financovanie sa vrátilo syndikátu medzinárodných bankárov, ku ktorým patrili vedľa Schiff-Warburg-Clique aj Morgan a Rockefeller. Komunistický systém by sa nemohol tak dlho udržať, keby ho v posledných desaťročiach neboli opakovane finančne podporovali ilumináti-CFR.

Dáme voľnosť nihilistom a ateistom a vyprovokujeme strašnú spoločenskú pohromu, ktorá vo všetkej hrôze jasne národom ukáže následok úplného ateizmu, surovosti a najkrvavejšieho zmätku. Potom občania, donútení všade sa brániť proti svetovej menšine revolucionárov, vyhladia týchto činiteľov civilizácie a dav, sklamaný kresťanstvom, ktorého deistický duch od tej chvíle bude bez kompasu, dav dychtivý ideálov, ale bez znalosti čomu sa klaňať, získa čisté svetlo cez všeobecné zjavenie rýdzej náuky Luciferovej, konečne odhalenej zrakom verejnosti: zjavenie, ktoré vyplynie zo všeobecného reakčného hnutia, ktoré bude nasledovať zničenie kresťanstva a ateizmu, oboch súčasne porazených a vyhladených. (Z listu gen. Alberta Pikeho 15.8.1871 Mazzinimu). V roku 1834 bol Illuminátmi vybraný ako svetový revolucionár taliansky revolučný vodca Giuseppe Mazzini. Zotrval až do svojej smrti roku 1872. (Potom ho nahradil iný Talian, ktorého vystriedal Lenin a Trocký, tých zasa Stalin.) On pritiahol do hnutia amerického generála Alberta Pikeho, ktorý radostne prijal ideu jedno svetovej vlády a nakoniec začal tomuto spolku šéfovať. V období od r. 1859 do r. 1871 vypracoval dlhodobý vojenský plán pre tri svetové vojny a rôzne revolúcie, ktoré v 21. storočí zavŕšia snahy Iluminátov.

Zdroj: prop.sk

 

 

 

Obrázok

 

 

Náhľad fotografií zo zložky USD